بایگانی دسته بندی ها آموزش دریایی

اجاره سفری کشتی به صورت FREE IN AND OUT (اسلاید 3)

  F.I.O اجاره سفری کشتی به صورت FREE IN AND OUT   در این نوع تمام هزینه های بارگیری و تخلیه بر عهده اجاره کننده است ولی مالک کشتی مسئول پرداخت هزینه های بندری است.   اسلاید 1 اسلاید 2

بارنامه دریایی چیست؟(اسلاید 2)

 BILL OF LANDING        بارنامه دریایی   بارنامه دریایی معمولا در چندین نسخه اصلی صادر ­گردیده و کلیه نسخ اصلی که در اصطلاح به آن FULL SET می­گویند، به بانک معامله کننده اسناد حمل ارائه می گردد و چنانچه یکی از نسخ اصلی ارائه نشده باشد، بانک از معامله اسناد حمل تحت اعتبار اسنادی مربوط […]

بارنامه دریایی چیست؟

بارنامه حمل دریایی چیست؟   بارنامه دریایی سندی است که توسط شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن در مقابل دریافت کالا جهت حمل صادر می­گردد.    در صورتی که بارنامه به صورت دریافت برای حمل RECEIVED FOR SHIPMENT صادر شده باشد حاکی از وصول کالا توسط شرکت کشتیرانی مربوطه بوده ولی نشانگر حمل قطعی کالا […]